07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Tove Helene Løvbak, Statistisk sentralbyrå
+47 400 20 894
tol@ssb.no

Annelise Østby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5223
aoe@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10.
Månedslønn (kr):
01.10.
Avtalt månedslønn (kr):
01.10.
Uregelmessige tillegg (kr):
01.10.
Bonus (kr):
01.10.
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2008 og 2009 er korrigert 6.4.2010
Eldre tall finnes under Lønn for ansatte i kultur, underholdning og fritid

Brukerveiledning for statistikkbanken