Til toppen

07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
avtalt arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2008 og 2009 er korrigert 6.4.2010

Brukerveiledning for statistikkbanken