Municipal health care service

To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variables

07798: E1. Consolidated accounts. Municipal Health Services - basic data (M) (closed series) 1999 - 2016

Trond Ekornrud, Statistics Norway
+47 48 13 70 09
2018-04-26 08:00
Gross operating expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Gross operating expenditures, preventive health care, school/health centre, function 232, consolidated accounts:
NOK 1000
Preventive health care, (environmental health). Function 233, consolidated accounts:
NOK 1000
Diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Gross investment expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditure, preventive health care, school/health centre, function 232, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, preventive health care, function 233, consolidated accounts:
NOK 1000
Adjusted gross operating expenditures, diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Wages, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
NOK 1000
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
?
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
NOK 1000
Net operating expenditures, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures, function 232, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures for prevention, health, consolidated accounts:
NOK 1000
Net operating expenditures for diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
NOK 1000
Number of pregnant women who have completed birth preparation course:
Persons
Number of newly registered pregnant women who have been to pregnancy check-up:
Persons
Number of first-time home visits to newborns:
Number
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
?
Number of medical examinations of infants completed within eight weeks of birth:
Persons
Number of children who have completed medical examination at the age of 2-3:
Persons
No. of children who have completed medical examination at the age of 4:
Persons
Number of children who have completed medical examination when they start school:
Persons
Hours per week by physiotherapists, function 232:
Avtalte timer
Hours per week by physicians, function 232:
Avtalte timer
Man-years total, preventive health care, school/health centre service:
Avtalte årsverk
Hours per week by physicians, function 233:
Avtalte timer
Hours per week by physiotherapists, function 233:
Avtalte timer
Hours per week by physiotherapists, function 241:
Avtalte timer
Hours per week by physicians, function 241:
Avtalte timer
Man-years by physicians in institutions:
?
Man-years by physiotherapists in institutions:
?
Man-years of ergotherapists in total:
?
Man-years of psychiatric nurses in total:
Årsverk
Total population:
Persons
Number of births during the year:
Persons
Inhabitants aged 0-6:
Number
Inhabitants aged 0-16:
Persons
Inhabitants aged 0-20:
Persons
Inhabitants aged 2:
?
Inhabitants aged 2-3:
?
Inhabitants aged 4:
Persons
Inhabitants aged 5:
Persons
Inhabitants aged 6:
?
Inhabitants aged 16:
Number
Inhabitants aged 13-20:
?
Number of regular physicians agreements:
?
Number of physicians with spare patient capacity:
?
Number of female physicians:
?
Number of patients on physicians list:
?
Calculated capasity of physicians:
?
List capacity of physicians:
?
Number of physicians lists without a physician:
?
Number of patients on a list without a physician:
?
Weekly hours on municipal work by physicians:
?
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
Persons
No. of residents in nursing homes:
Beboere
Hours per week by physicians, function 253:
Avtalte timer
Hours per week by physiotherapists, function 253:
Avtalte timer
Number of agreements for private physiotherapists, fulltime:
Number
Number of agreements for private physiotherapists, part time (40-100 per cent):
Number
Number of agreements for private physiotherapists, part time (20-40per cent):
Number
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
?
Weekly hours of physicians in administration (F120):
?
Man-years in total function 232. (register):
?
Man-years midwives, function 232 (register):
?
Man-years nurses in total, function 232 (register):
?
Man-years other nurses, function 232 (register):
?
Man-years without professional education, function 232:
?
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
?
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
?
Man-years with other professional education, function 232:
?
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
?
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
?
Gross operating expenditure, health and care services, consolidated accounts:
NOK 1000
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
?
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
?
Gross operating expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
1.1.
Gross operating expenditures, preventive health care, school/health centre, function 232, consolidated accounts:
1.1.
Preventive health care, (environmental health). Function 233, consolidated accounts:
1.1.
Diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
1.1.
Gross investment expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditure, preventive health care, school/health centre, function 232, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, preventive health care, function 233, consolidated accounts:
1.1.
Adjusted gross operating expenditures, diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
1.1.
Wages, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
1.1.
MVA-refusjon drift, kommunehelse, konsern:
1.1.
MVA-refusjon investering, kommunehelse, konsern:
1.1.
Net operating expenditures, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures, function 232, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures for prevention, health, consolidated accounts:
1.1.
Net operating expenditures for diagnosis, treatment and rehabilitation, function 241, consolidated accounts:
1.1.
Number of pregnant women who have completed birth preparation course:
1.1.
Number of newly registered pregnant women who have been to pregnancy check-up:
1.1.
Number of first-time home visits to newborns:
1.1.
Antall hjemmebesøk utført av jordmor innen ett-to døgn etter barnets hjemkomst fra føde/barselavdeling:
1.1.
Number of medical examinations of infants completed within eight weeks of birth:
1.1.
Number of children who have completed medical examination at the age of 2-3:
1.1.
No. of children who have completed medical examination at the age of 4:
1.1.
Number of children who have completed medical examination when they start school:
1.1.
Hours per week by physiotherapists, function 232:
1.1.
Hours per week by physicians, function 232:
1.1.
Man-years total, preventive health care, school/health centre service:
1.1.
Hours per week by physicians, function 233:
1.1.
Hours per week by physiotherapists, function 233:
1.1.
Hours per week by physiotherapists, function 241:
1.1.
Hours per week by physicians, function 241:
1.1.
Man-years by physicians in institutions:
1.1.
Man-years by physiotherapists in institutions:
1.1.
Man-years of ergotherapists in total:
1.1.
Man-years of psychiatric nurses in total:
1.1.
Total population:
1.1.
Number of births during the year:
1.1.
Inhabitants aged 0-6:
1.1.
Inhabitants aged 0-16:
1.1.
Inhabitants aged 0-20:
1.1.
Inhabitants aged 2:
1.1.
Inhabitants aged 2-3:
1.1.
Inhabitants aged 4:
1.1.
Inhabitants aged 5:
1.1.
Inhabitants aged 6:
1.1.
Inhabitants aged 16:
1.1.
Inhabitants aged 13-20:
1.1.
Number of regular physicians agreements:
1.1.
Number of physicians with spare patient capacity:
1.1.
Number of female physicians:
1.1.
Number of patients on physicians list:
1.1.
Calculated capasity of physicians:
1.1.
List capacity of physicians:
1.1.
Number of physicians lists without a physician:
1.1.
Number of patients on a list without a physician:
1.1.
Weekly hours on municipal work by physicians:
1.1.
Antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (khelse + plo):
1.1.
No. of residents in nursing homes:
1.1.
Hours per week by physicians, function 253:
1.1.
Hours per week by physiotherapists, function 253:
1.1.
Number of agreements for private physiotherapists, fulltime:
1.1.
Number of agreements for private physiotherapists, part time (40-100 per cent):
1.1.
Number of agreements for private physiotherapists, part time (20-40per cent):
1.1.
Timer pr. uke av fysioterapeuter. Funksjon 120 Administrasjon:
1.1.
Weekly hours of physicians in administration (F120):
1.1.
Man-years in total function 232. (register):
1.1.
Man-years midwives, function 232 (register):
1.1.
Man-years nurses in total, function 232 (register):
1.1.
Man-years other nurses, function 232 (register):
1.1.
Man-years without professional education, function 232:
1.1.
Årsverk i kommunehelsetjenesten totalt, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 233, konsern. (register):
1.1.
Årsverk i alt til funksjon 241, konsern. (register):
1.1.
Man-years with other professional education, function 232:
1.1.
Brutto driftsutg., medfinansiering somatiske tjenester, f255, konsern:
1.1.
Brutto driftsutg., Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene, f256, konsern:
1.1.
Gross operating expenditure, health and care services, consolidated accounts:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i legens praksiskommune:
1.1.
Antall fastlegekonsultasjoner i pasientens bostedskommune:
1.1.
Statistics Norway
External PROD
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Navigating with keyboard and screenreader. Select multiple object in row: SHIFT+arrow down/up. To select a single value in the listbox: Windows:Hold Ctrl + arrow down. Then release Ctrl and press space. Repeat. Mac:CMD+arrow down/up. Then release CMD and press spacebar. Repeat. (Works only in Chrome, not in Safari). To exit listbox with values selected, press TAB-key.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gross operating expenditures, function 232, 233, 241, consolidated accounts , Gross operating expenditures, preventive health care, school/health centre, function 232, consolidated accounts , Preventive health care, (environmental health). Function 233, consolidated accounts ,

Selected 1 of total 79

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Selected 1 of total 18

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

Tables that use the new regional division also for the years before 2024.