KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

07791: S1. Konsern - Sysselsetting i kommunene - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2009 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern:
Korrigerte avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommuneadministrasjonen, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnehager, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolen, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i helse- og sosialtjenester, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tekniske tjenester, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kultur, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet, konsern:
Prosent
Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern:
Avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i barnehager, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i grunnskolen, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i kultur, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk annet, konsern:
Prosent
Referansetid
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommunen som konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kommuneadministrasjonen, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i barnehager, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolen, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i helse- og sosialtjenester, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tekniske tjenester, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i kultur, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær, annet, konsern:
1.1.
Antall avtalte årsverk i kommunen som konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i kommuneadministrasjonen, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i barnehager, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i grunnskolen, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i helse- og sosialtjenester, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i tekniske tjenester, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i kultur, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk annet, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken