KOSTRA - Municipality-State-Reporting

To the Top
07791: S1. Consolidated accounts - Employment in municipalities - key figures (M) (closed series) 2009 - 2016
Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts , consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm. , consolidated accounts:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens , consolidated accounts:
Per cent
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school , consolidated accounts:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services , consolidated accounts:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services, consolidated accounts:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture, consolidated accounts:
Per cent
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas, consolidated accounts:
Per cent
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Percentage of contracted man-years in municipal administration, consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in kindergartens, consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school, consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in health and social services. , consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in technical services, consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in culture, consolidated accounts:
Per cent
Percentage of contracted man-years in other services, consolidated accounts:
Per cent
Reference time
No. contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in consol. mun. accounts , consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in municipal adm. , consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in kindergartens , consolidated accounts:
1.1.
Per cent contr. man-years adj. for sick leave and mat. leave in prim. and lower sec. school , consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in health and soc. services , consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in technical services, consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in culture, consolidated accounts:
1.1.
Per cent contracted man-years adj. for sick leave and mat. leave in other areas, consolidated accounts:
1.1.
Number of contracted man-years in consolidated municipal accounts, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in municipal administration, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in kindergartens, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in primary and lower secondary school, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in health and social services. , consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in technical services, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in culture, consolidated accounts:
1.1.
Percentage of contracted man-years in other services, consolidated accounts:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region
statistikkvariabel
Mandatory *

Total 16 Selected 1

year
Mandatory *

Total 8 Selected 1

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

F.o.m. 2015 bruker den registerbaserte sysselsettingsstatistikken A-ordningen som datakilde i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakil-- de-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-- -og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?-- fane=om contentKommunene 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy er slått sammen til 1903 Harstad frå 1.1.2013.2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/Kommunene 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slås sammen fra 1.1.2012 og årsverk for de to kommunene har delvis blitt rapportert på ny kommune 1759 Inderøy. Alle årsverk for 2011 for de to kommunene vises derfor samlet på 1729 Inderøy. Skifte i uttaket av Aa-registeret for 2007. Skifte av referanseuke fra 2006 til 2007 kan tilsi at tallet på sysselsatte personer og avtalte årsverk blir trukket noe ned for 2007.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank