KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
07788: S1. Konsern - Sysselsetting i fylkeskommunene - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 2009 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen som konsern:
Korrigerte avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet, konsern:
Prosent
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern:
Avtalte årsverk
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern:
Prosent
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet, konsern:
Prosent
Referansetid
Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen som konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunens administrasjon, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk ekslusive lange fravær i videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunal kultur, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær i fylkeskommunen, annet, konsern:
1.1.
Antall avtalte årsverk i fylkeskommunen som konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunens administrasjon, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i videregående opplæring, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i tannhelsetjenesten, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunal kultur, konsern:
1.1.
Andel avtalte årsverk i fylkeskommunen, annet, konsern:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

region

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Definisjoner av variabler og verdier

Ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 fordi: Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken bruker en ny datakilde, A-ordningen i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content 2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken