KOSTRA - Municipality-State-Reporting

07788: S1. Consolidated accounts - Employment in county municipalities - key figures (C) (closed series) 2009 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 12 Selected

Search

region

Total 27 Selected

Search

year Select at least one value

Total 8 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistics Norway
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Unit
Contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
Korrigerte avtalte årsverk
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipal administration, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, dental health services, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, cultural purposes, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, other county municipal services, consolidated accounts:
Per cent
Contracted man-years, in municipality including county municipal units, consolidated accounts:
Avtalte årsverk
Proportion of contracted man-years, county municipal administration , consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years, upper secondary schools, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years, dental health services , consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years, cultural purposes, consolidated accounts:
Per cent
Proportion of contracted man-years, other county municipal services , consolidated accounts:
Per cent
Reference time
Contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipality including county municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, county municipal administration, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, upper secondary schools, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, dental health services, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, cultural purposes, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years adjusted for sick-leave and maternity leave, other county municipal services, consolidated accounts:
1.1.
Contracted man-years, in municipality including county municipal units, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years, county municipal administration , consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years, upper secondary schools, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years, dental health services , consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years, cultural purposes, consolidated accounts:
1.1.
Proportion of contracted man-years, other county municipal services , consolidated accounts:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

Footnotes

Definisjoner av variabler og verdier

Ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær for 2015 fordi: Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken bruker en ny datakilde, A-ordningen i stedet for Aa-registeret. Mer informasjon om A-ordningen gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater Mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content 2012: sysselsettingstallene i Oslo har problemer med datakvaliteten. En grundigere beskrivelse av datagrunnlaget for Oslo kan en finne under overskriften «Veiledning om innmelding av ansatte i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret: http://www.ssb.no/a/innrapportering/kostra/innrapp/
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank