Lønn

Til toppen

07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2008 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000