Arbeidskraftkostnader

Til toppen

07685: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2007) 2008 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall årsverk med i undersøkelsen , Betalte timer , Faktisk arbeidede timer ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering (SN2007) For 2008 inneholder 'lønn for ikke-arbeidet tid' ikke feriepenger og lønn for bevegelige helligdager. Kostnader for ferie og bevegelige helligdager er inkludert i 'lønn for ikke-arbeidet tid' for 2012. 'Andre arbeidskraftkostnader' inkluderer blant annet HMS-, rekrutterings- og velferdskostnader. Fra 2012 er offentlig sektor inkludert. Dette betyr mest i undervisning og helse- og sosialtjenester. Fra 2012 er sum indirekte kostnader lavere enn delkostnadene på grunn av at refusjoner er trukket fra totalsummen. Foreløpige tall for 2017, 2018 og 2019.