Arbeidskraftkostnader

07685: Gjennomsnittlige arbeidskraftskostnader per årsverk, etter næring (SN2007) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.10.2018
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Måleenhet
Antall årsverk med i undersøkelsen:
årsverk
Betalte timer:
timer
Faktisk arbeidede timer:
timer
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
kr
Direkte personalkostnader (kr):
kr
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
kr
Indirekte personalkostnader (kr):
kr
Naturalytelser (kr):
kr
Andre arbeidskraftkostnader (kr):
kr
Sosiale kostnader (kr):
kr
Opplæringskostnader (kr):
kr
Arbeidsgiveravgift (kr):
kr
Referansetid
Antall årsverk med i undersøkelsen:
31.12.
Betalte timer:
31.12.
Faktisk arbeidede timer:
31.12.
Arbeidskraftkostnader i alt (kr):
31.12.
Direkte personalkostnader (kr):
31.12.
Lønn for ikke-arbeidet tid (kr):
31.12.
Indirekte personalkostnader (kr):
31.12.
Naturalytelser (kr):
31.12.
Andre arbeidskraftkostnader (kr):
31.12.
Sosiale kostnader (kr):
31.12.
Opplæringskostnader (kr):
31.12.
Arbeidsgiveravgift (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Standard for næringsgruppering (SN2007) For 2008 inneholder 'lønn for ikke-arbeidet tid' ikke feriepenger og lønn for bevegelige helligdager. Kostnader for ferie og bevegelige helligdager er inkludert i 'lønn for ikke-arbeidet tid' for 2012. 'Andre arbeidskraftkostnader' inkluderer blant annet HMS-, rekrutterings- og velferdskostnader. Fra 2012 er offentlig sektor inkludert. Dette betyr mest i undervisning og helse- og sosialtjenester. Fra 2012 er sum indirekte kostnader lavere enn delkostnadene på grunn av at refusjoner er trukket fra totalsummen.

Brukerveiledning for statistikkbanken