Elevar i grunnskolen

Til toppen
07523: Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, eller tilrettelagt opplæring (F) 2008 - 2019
Sist endret
19.12.2019
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 360
rhe@ssb.no

Kjartan Steffensen, Statistisk sentralbyrå
+47 906 10 517
stk@ssb.no

Måleenhet
Elevar med bare morsmålsopplæring:
personar
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
personar
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
personar
Tilrettelagt opplæring:
personar
Referansetid
Elevar med bare morsmålsopplæring:
01.10
Elevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæring:
01.10
Elevar med bare tospråkleg opplæring:
01.10
Tilrettelagt opplæring:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken