Elevar i grunnskolen

07522: Elevar i faste særskilde undervisningsgrupper (F) (avslutta serie) 2008 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2011
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Elevar i spesialgrupper:
personar
Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar:
personar
Elevar som mottek spesialundervisning på annan skole:
personar
Andre elevar utanfor ordinære grupper:
personar
Referansetid
Elevar i spesialgrupper:
01.10
Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar:
01.10
Elevar som mottek spesialundervisning på annan skole:
01.10
Andre elevar utanfor ordinære grupper:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken