Elevar i grunnskolen

Til toppen
07522: Elevar i faste særskilde undervisningsgrupper (F) (avslutta serie) 2008 - 2010
Sist endret
18.02.2011
Kontakt
Per Torstein Tuhus, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 349
ptt@ssb.no

Måleenhet
Elevar i spesialgrupper:
personar
Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar:
personar
Elevar som mottek spesialundervisning på annan skole:
personar
Andre elevar utanfor ordinære grupper:
personar
Referansetid
Elevar i spesialgrupper:
01.10
Elevar i eigne grupper for språklege minoritetar:
01.10
Elevar som mottek spesialundervisning på annan skole:
01.10
Andre elevar utanfor ordinære grupper:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken