Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

07509: Livs- og skadeforsikringsselskaper. Verdipapirer og utlån (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

selskapstype

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.02.2012
Kontakt
Kjell Hammer, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 676
kjh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
mill. kr
Obligasjoner og sertifikater:
mill. kr
Disponerte utlån:
mill. kr
Referansetid
Eierinteresser i konsern og -tilknyttet selskap, og andre aksjer, andeler og egenkapitalbevis:
31.12.
Obligasjoner og sertifikater:
31.12.
Disponerte utlån:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken