Sjøfiske etter laks og sjøaure

07492: Fiske etter rømt oppdrettsfisk, etter vektklasse (kg) (F) 2009 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.11.2017
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5230
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5582
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst, total:
kg
Laks i alt:
kg
Laks under 3 kg:
kg
Laks 3-7 kg:
kg
Laks 7 kg og over:
kg
Sjøaure i alt:
kg
Referansetid
Fangst, total:
31.12.
Laks i alt:
31.12.
Laks under 3 kg:
31.12.
Laks 3-7 kg:
31.12.
Laks 7 kg og over:
31.12.
Sjøaure i alt:
31.12.
Målemetode
Fangst, total:
Situasjon (tidspunkt)
Laks i alt:
Situasjon (tidspunkt)
Laks under 3 kg:
Situasjon (tidspunkt)
Laks 3-7 kg:
Situasjon (tidspunkt)
Laks 7 kg og over:
Situasjon (tidspunkt)
Sjøaure i alt:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Fangst, total:
Nei
Laks i alt:
Nei
Laks under 3 kg:
Nei
Laks 3-7 kg:
Nei
Laks 7 kg og over:
Nei
Sjøaure i alt:
Nei
Sesongjustert
Fangst, total:
Nei
Laks i alt:
Nei
Laks under 3 kg:
Nei
Laks 3-7 kg:
Nei
Laks 7 kg og over:
Nei
Sjøaure i alt:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fangsten er hovudsakleg rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.
Fisketida er frå og med 5. august til og med 28. februar.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken