Sjøfiske etter laks og sjøaure

Til toppen

07492: Fiske etter rømt oppdrettsfisk, etter vektklasse (kg) (F) 2009 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 46 Vestland , 12 Hordaland (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fangsten er hovudsakleg rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk. Fisketida er frå og med 5. august til og med 28. februar. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.