Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07438: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for 2007 innen utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet (58.1), produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak (59.2) og aggregerte tall der disse inngår er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette når en teller antall enheter.' Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.

statistikkvariabel

Foretak

Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken