Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07438: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foreløpige tall. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
06.11.2018
Kontakt
Martin Skårerhøgda, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 392
msk@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2007 innen utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet (58.1), produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak (59.2) og aggregerte tall der disse inngår er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette når en teller antall enheter.'
Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra A-ordningen, noe som gjør tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.
statistikkvariabel
Foretak
Ikke medregnet merverdiavgift.

Brukerveiledning for statistikkbanken