Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07420: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.