Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07420: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
12.11.2018
Kontakt
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 325
hub@ssb.no

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
kaj@ssb.no

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Total kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Total kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er med.
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken