Skatt for personer

Til toppen

07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie) 2006 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) , Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) , Personinntekt næring. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000