Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07390: Hovedposter fra ligninga for personer 17 år og eldre på Svalbard. Gjennomsnitt for de med beløp og gjennomsnitt for alle (avslutta serie) 2006 - 2008

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
21.04.2010 10:00
Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt næring. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt pensjon inkl. Svalbardpensjon. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Kapitalinntekter. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Bruttoinntekt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Utlignet skatt inkl. Svalbardskatt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Svalbardskatt. Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Svalbardlønn. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Personinntekt næring. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Personinntekt pensjon inkl. Svalbardpensjon. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Kapitalinntekter. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Bruttoinntekt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Utlignet skatt inkl. Svalbardskatt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Svalbardskatt. Gjennomsnitt for alle (kr):
kr
Antall personer:
personer
Antall personer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personinntekt lønn inkl. Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) , Svalbardlønn. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) , Personinntekt næring. Gjennomsnitt for de med beløp (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000