Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07374: Annen tjenesteyting. Hovedtall for foretak, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
02.11.2018
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken