Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017

Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
Britt Karin Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 402
06.11.2018 08:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom , 68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom , 68.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag ,

Valgt 0 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2012

Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009

Sysselsettingstallene for næring 68.2 er ikke direkte sammenlingbare mot 2008 grunnet metodeendring. Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009

Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.

statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , år: 2009

Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.