Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
06.11.2018
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Britt Karin Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 402
bkl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte (personer):
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *

Totalt 36 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

år
2012
Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.
statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009
Sysselsettingstallene for næring 68.2 er ikke direkte sammenlingbare mot 2008 grunnet metodeendring. Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.
statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009
Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.
statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , år: 2009
Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken