Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07370: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næring (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom , 68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom , 68.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag ,

Valgt 0 av totalt 36

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2012

Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009

Sysselsettingstallene for næring 68.2 er ikke direkte sammenlingbare mot 2008 grunnet metodeendring. Tallene for nace 77.4, Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsbeskyttede verker er ikke direkte sammenlignbare med 2011, på grunn av næringskorrigeringer av en rekke foretak.

statistikkvariabel: Sysselsatte (personer) , år: 2009

Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.

statistikkvariabel: Omsetning (mill. kr) , år: 2009

Tallene for 74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet er ikke direkte sammenlignbare med 2008 grunnet næringskorrigeringer for enkelte foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken