07366: Produktivt skogareal (dekar) (K) 2008 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.02.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Produktiv skogareal:
dekar
Referansetid
Produktiv skogareal:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter eiendommer i Landbruksregisteret med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken