Etablerere i næringslivet

Til toppen
07359: Rolleinnehavere i personlig eide foretak. Nyetableringer, etter kjønn, næring (SN2007), organisasjonsform og antall ansatte (K) 2008 - 2018
Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Rolleinnehavere:
personer
Referansetid
Rolleinnehavere:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næring (SN2007)
organisasjonsform
antall ansatte
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0


Totalt 89 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
antall ansatte

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken