Skatt for personer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) 2005 - 2008

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
11.12.2009 10:00
Personer:
personer
Pensjonister:
personer
Minstepensjonister:
personer
Personer med formuesskatt:
personer
Pensjonister med formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
kr
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
personer
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
kr
Personer:
31.12.
Pensjonister:
31.12.
Minstepensjonister:
31.12.
Personer med formuesskatt:
31.12.
Pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
31.12.
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer , Pensjonister , Minstepensjonister ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Pensjonister

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Pensjonister med formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister