Skatt for personer

Til toppen

07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) 2005 - 2008

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer , Pensjonister , Minstepensjonister ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Pensjonister

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Pensjonister med formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse

Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister