Skatt for personer

Til toppen
07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie) 2005 - 2008
Sist endret
11.12.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Pensjonister:
personer
Minstepensjonister:
personer
Personer med formuesskatt:
personer
Pensjonister med formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
kr
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
kr
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
personer
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
personer
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
kr
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
kr
Referansetid
Personer:
31.12.
Pensjonister:
31.12.
Minstepensjonister:
31.12.
Personer med formuesskatt:
31.12.
Pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle minstepensjonister:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig formuesskatt for minstepensjonister med formuesskatt:
31.12.
Personer med nedsettelse av formuesskatten:
31.12.
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Minstepensjonister med nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse:
31.12.
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle minstepensjonister med nedsettelse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Pensjonister
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Pensjonister med formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig formuesskatt for alle pensjonister
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig formuesskatt for pensjonister med formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Pensjonister med nedsettelse av formuesskatt
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister
Gjennomsnittlig nedsettelse av formuesskatt for alle pensjonister med nedsettelse
Pensjonister: Alders,- uføre- og etterlattepensjonister

Brukerveiledning for statistikkbanken