Aksjer og kapitalutdelinger

07322: Aksjeselskaper, aksjekapital og utdelt utbytte, etter næring (SN2007) 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Martin Melangen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 03
mme@ssb.no

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Antall aksjeselskaper:
aksjeselskaper
Antall aksjeklasser:
aksjeklasser
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
mill. kr
Utdelt utbytte (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall aksjeselskaper:
31.12
Antall aksjeklasser:
31.12
Pålydende aksjekapital (mill. kr):
31.12
Utdelt utbytte (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nyeste periode viser foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken