Transport med varebiler

Til toppen

07298: Transportytelser (F) 2008 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fylkestall: Rapportert kjøring i hvert fylke i rapporteringsuken Se liste over endringer i de regionale inndelingene.