Til toppen
07277: Adopsjoner, etter adopsjonstype (F) 2006 - 2019
Sist endret
09.06.2020
Kontakt
Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
ali@ssb.no

Måleenhet
Adopsjoner:
adopsjoner
Referansetid
Adopsjoner:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
adopsjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 29 Valgte 0

Valgfri variabel
adopsjonstype

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For å ivareta personvernet, er tallet prikket dersom det bare er en eller to personer i en gruppe.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken