Prisindeks for brukte boliger

07230: Prisindeks for brukte boliger, etter boligtype og region (2015=100) 1992 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 12 Valgte

Søk

boligtype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2019
Kontakt
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks for brukte boliger:
indeks
Referansetid
Prisindeks for brukte boliger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 19.04.2018.
Tall for 1. kv. 2017, for Sør-Østlandet og hele landet, ble revidert 4. mai 2017.
Tall for boliger i alt, total og for Nord-Norge, 2012 og 2013, er rettet 11. juli 2014
Tall for småhus, total, 2012 og 2013, er rettet 11. juli 2014.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2011
Tall for boliger i alt, Nord-Norge er revidert 13. juli 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken