Utenriksregnskap

Til toppen

07223: Norges brutto utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 2003K1 - 2014K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 46

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. UTENLANDSGJELD I ALT , KORTSIKTIG GJELD , Sertifikater ,

Valgt 0 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. TOTALT , OFFENTLIG FORVALTNING , NORGES BANK ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aksjer, andeler og annen egenkapital er ikke med i brutto utenlandsgjeld. Tallene for 2013 og 1. kvartal 2014 ble rettet 26.06.2014. Utenlandsgjeld i alt summeres opp av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og direkte investeringer.

sektor

Andre sektorer består av kredittforetak, finansieringsselskaper, livsforsikring, skadeforsikring, livs- og skadeforsikring mv., statlige selskaper og private ansvarlige selskaper.

sektor

Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF er inkludert i Norges Banks annen langsiktig gjeld fra og med 1. kvartal 2009.