Utenriksregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07223: Norges brutto utenlandsgjeld, etter sektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 2003K1 - 2014K2

Simen Jansen Maal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4217
Øystein Vallestad Dvergsdal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4269
24.08.2016 10:00
Brutto utenlandsk gjeld i alt:
mill. kr
Brutto utenlandsk gjeld i alt:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

Valgt 1 av totalt 46

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. UTENLANDSGJELD I ALT , KORTSIKTIG GJELD , Sertifikater ,

Valgt 0 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. TOTALT , OFFENTLIG FORVALTNING , NORGES BANK ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aksjer, andeler og annen egenkapital er ikke med i brutto utenlandsgjeld. Utenlandsgjeld i alt summeres opp av kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld og direkte investeringer.

sektor

Andre sektorer består av kredittforetak, finansieringsselskaper, livsforsikring, skadeforsikring, livs- og skadeforsikring mv., statlige selskaper og private ansvarlige selskaper.

sektor

Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF er inkludert i Norges Banks annen langsiktig gjeld fra og med 1. kvartal 2009.