Arbeidskraftundersøkelsen

07202: Sysselsatte, etter kjønn, næring (SN2007) og avtalt/vanlig arbeidstid per uke (1 000 personer) 2008K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 18 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid

Totalt 4 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 50 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
1 000 personer
Referansetid
Sysselsatte:
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kort deltid = 1-19 timer Lang deltid= 20- 36 timer, med unntak av personer med arbeidstid 32-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Heltid = 37 timer og mer, samt tilfellene nevnt ovenfor. Det vil ofte være brudd i tidsserien for utførte ukeverk når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet.
Det vil ofte være brudd i tidsserien for utførte ukeverk når ferier og bevegelige helligdager endrer plassering fra ett år til et annet.
Undersøkelsen omfatter personer i alderen 15-74 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken