Til toppen

07156: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i sosiale og personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie) 2007 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken