Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007) (mill. kr) 1985K1 - 2020K3
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Måleenhet
Antatte investeringer:
mill. kr
Utførte investeringer:
mill. kr
Referansetid
Antatte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Utførte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Antatte investeringer:
Løpende priser
Utførte investeringer:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring/varetype
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 143 Valgte 1

næring/varetype
Må velges *

Totalt 23 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Antatte investeringer
Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).
Utførte investeringer
Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken