Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007) (mill. kr) 1985K1 - 2020K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring/varetype Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 142 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Måleenhet
Antatte investeringer:
mill. kr
Utførte investeringer:
mill. kr
Referansetid
Antatte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Utførte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Pristype
Antatte investeringer:
Løpende priser
Utførte investeringer:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Antatte investeringer
Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).
Utførte investeringer
Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.

Brukerveiledning for statistikkbanken