Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007) (mill. kr) 1985K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985K1 , 1985K2 , 1985K3 ,

Valgt 1 av totalt 147

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning av råolje og naturgass , Rørtransport , Nærings-, drikkevare- og tob.ind. (i alt) ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antatte investeringer

Antatte investeringer i løpende priser (2005=100).

Utførte investeringer

Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.