Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07154: Investeringsstatistikk. Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft (SN2007) (mill. kr) 1985K1 - 2024K2

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
28.05.2024 08:00
Antatte investeringer:
mill. kr
Utførte investeringer:
mill. kr
Antatte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Utførte investeringer:
Utgangen av kvartalet
Antatte investeringer:
Løpende priser
Utførte investeringer:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985K1 , 1985K2 , 1985K3 ,

Valgt 1 av totalt 158

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning av råolje og naturgass , Rørtransport , Nærings-, drikkevare- og tob.ind. (i alt) ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antatte investeringer

Antatte investeringer i løpende priser.

Utførte investeringer

Utførte investeringer i løpende priser. Verdien 0 representerer ikke tilgjengelige data. Utførte investeringer publiseres kvartalet etter antatte investeringer.