Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07148: G. Tannhelsetjenesten - kvalitet (F) (avslutta serie) 2001 - 2016

Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
15.03.2018 08:00
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
Personer
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
?
SIC-indeks for 12-åringer:
?
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
1.1.
SIC-indeks for 12-åringer:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall innbyggere per tannlegeårsverk , Antall innbyggere per tannpleieårsverk , Antall innbyggere per tannlegespesialist ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det medfører at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil bli publisert for 2015. For mer informasjon om A-ordningen, gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.