To the Top
07148: G. Dental health services - quality (C) (closed series) 2001 - 2016
Latest update
2018-03-15
Contact
Othilde Skjøstad, Statistics Norway
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Unit
Number of inhabitants per dentist agreed man-years:
Persons
Number of inhabitants per dental nurse agreed man-years:
Persons
Number of dental specialists per 1 000 inhabitants:
Persons
18-year-olds, per cent without any caries experience:
Per cent
18 year-olds, per cent treated with DMFT> 9:
?
SIC-index for 12-year-olds:
?
Mentally disabled persons aged 18 or over, per cent examined/treated during the last three years:
Persons
12-year-olds, per cent examined/treated during the last three years:
Persons
18-year-olds, per cent examined/treated during the last three years:
Persons
Reference time
Number of inhabitants per dentist agreed man-years:
1.1.
Number of inhabitants per dental nurse agreed man-years:
1.1.
Number of dental specialists per 1 000 inhabitants:
1.1.
18-year-olds, per cent without any caries experience:
1.1.
18 year-olds, per cent treated with DMFT> 9:
1.1.
SIC-index for 12-year-olds:
1.1.
Mentally disabled persons aged 18 or over, per cent examined/treated during the last three years:
1.1.
12-year-olds, per cent examined/treated during the last three years:
1.1.
18-year-olds, per cent examined/treated during the last three years:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Variable overview
statistikkvariabel
Mandatory *
year
Mandatory *
region
statistikkvariabel
Mandatory *

Total 9 Selected 1

year
Mandatory *

Total 16 Selected 1

region

Total 27 Selected 0

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Det medfører at ingen tall for avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil bli publisert for 2015. For mer informasjon om A-ordningen, gå til: http://www.ssb.no/omssb/om-oss/nyheter-om-ssb/a-ordningen-en-datakilde-for-tre-etater. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/naermere-om-forholdet-mellom-gammel-og-ny-statistikk. Om det nye datagrunnlaget fra A-ordningen, se «Om statistikken» for den registerbaserte sysselsettingsstatistikken: http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27?fane=om
content.
See list over changes in regional classifications (in Norwegian).

User manual for StatBank