Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

07142: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 62 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger:
Kroner
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
Prosent
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
Prosent
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger:
Kroner
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler:
Kroner
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger:
Kroner
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter:
Kroner
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger:
Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter:
Kroner
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon:
Kvadratmeter
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
Kroner
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter:
Kroner
Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg:
Prosent
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
Kroner
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger:
Kvadratmeter
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
Kroner
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
Kroner
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
Kroner
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
Kroner
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i prosent av samlede brutto investeringsutgifter:
1.1.
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger:
1.1.
Samlet areal på administrasjonslokaler i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, administrasjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader til administrasjonslokaler per kvadratmeter, administrasjonslokaler:
1.1.
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per innbygger 1-5 år:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, førskolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader til førskolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage:
1.1.
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per innbygger 6-15 år:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, skolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader til skolelokaler per kvadratmeter:
1.1.
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev:
1.1.
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per innbygger 80 år og over:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til institusjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, institusjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader til institusjonslokaler per kvadratmeter:
1.1.
Samlet areal på institusjonslokaler i kvadratmeter per beboer i institusjon:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger:
1.1.
Samlet areal på kommunale idrettsbygg i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per kvadratmeter:
1.1.
Energikostnader til kommunale idrettsbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg:
1.1.
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger:
1.1.
Samlet areal på kommunale kulturbygg i kvadratmeter per innbygger:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
1.1.
Utgifter til driftsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
1.1.
Herav utgifter til renholdsaktiviteter, kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
1.1.
Herav energikostnader til kommunale kulturbygg per kvadratmeter:
1.1.
Energikostnader til kommunale kulturbygg i prosent av brutto driftsutgifter til kommunale kulturbygg:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på faktaarket basert på kommuneregnskapet. Dette fordi man ikke tar hensyn til at mange kommuner har egne eiendomsforetak. Rengskapstall knyttet til kommunale bygg som eies av foretak, vil kun vises i konsern-faktaarket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-faktaarket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken