Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

07142: Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2008 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger , Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger , Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 62

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på faktaarket basert på kommuneregnskapet. Dette fordi man ikke tar hensyn til at mange kommuner har egne eiendomsforetak. Rengskapstall knyttet til kommunale bygg som eies av foretak, vil kun vises i konsern-faktaarket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-faktaarket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.