Property management, local government

To the Top

07142: Property management for selected municipalities’ buildings – key figures (M) (closed series) 2008 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Net operating expenditures municipal property management per inhabitant , Net operating expenditures, municipal property management per inhabitant , Net operating expenditures, municipal property management as a percentage of total net operating expenditures ,

Selected 1 of total 62

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 1 of total 9

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Indikatorer som viser utgifter per kvadratmeter, kan bli misvisende når man bare ser på faktaarket basert på kommuneregnskapet. Dette fordi man ikke tar hensyn til at mange kommuner har egne eiendomsforetak. Rengskapstall knyttet til kommunale bygg som eies av foretak, vil kun vises i konsern-faktaarket. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i konsern-faktaarket når man ønsker tall for utgifter per kvadratmeter. Data for de kommunale tjenestene i Longyearbyen publiseres f.o.m. 2014, for Longyearbyen benyttes innbyggertall for fjoråret som foreløpige tall til publiseringene i mars. Data for Longyearbyen inngår ikke i snitt for grupper, fylker og landet. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).