Lønn

Til toppen

07118: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn (avslutta serie) 2007 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000