Til toppen

07101: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industri, heltidsekvivalenter etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2007 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
avtalt arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Xx

Brukerveiledning for statistikkbanken