Til toppen

07060: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie) 1997 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
avtalt arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 12

kjønn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle lønnsvariablar er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for næringsgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken