Landbrukseiendommer

07057: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting (F) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2019
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
prosent
Landbrukseiendommer med boligbygning:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
prosent
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
personer
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
prosent
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
1.1-31.12
Bebygde landbrukseiendommer:
1.1-31.12
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning:
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
1.1-31.12
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
1.1-31.12
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken