Til toppen
07022: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tal (mill. kr) (K) 2008M08 - 2020M08
Sist endret
18.09.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Aina Johansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 666
ajn@ssb.no

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
coh@ssb.no

Måleenhet
Skatt:
mill. kr
Referansetid
Skatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
skatteart
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 145 Valgte 1


Totalt 738 Valgte 0

Valgfri variabel
skatteart

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tala for arbeidgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda er endra 12. januar 2009. Tala for særskatt og ordinær skatt på oljeinntekter og skatteinngang i alt er endra 24. november 2008. Desse endringane gjeld august, september og oktober 2008.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
1504 Ålesund (1977-2019)
Tidsserien for ordinær skatt til primærkommunen ble rettet 15.10.2012.
1505 Kristiansund
Tidsserien for ordinær skatt til primærkommunen ble rettet 15.10.2012.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
måned
2011M03
For høye beløp for oljeskatt ble rettet 14.06.2011.
2011M04
For høye beløp for oljeskatt ble rettet 14.06.2011.
2012M01
Frå 01.01.2012 er kommunane 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slått saman til 1756 Inderøy.

Brukerveiledning for statistikkbanken