Skatterekneskap

Til toppen

07022: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tal (mill. kr) (K) 2008M08 - 2021M07

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M08 , 2008M09 , 2008M10 ,

Valgt 1 av totalt 156

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 739

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skatteinngang i alt , Ordinær skatt til primærkommunen , Ordinær skatt til fylkeskommunen ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala for arbeidgjevaravgift og medlemspremie til folketrygda er endra 12. januar 2009. Tala for særskatt og ordinær skatt på oljeinntekter og skatteinngang i alt er endra 24. november 2008. Desse endringane gjeld august, september og oktober 2008.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

1504 Ålesund (1977-2019)

Tidsserien for ordinær skatt til primærkommunen ble rettet 15.10.2012.

1505 Kristiansund

Tidsserien for ordinær skatt til primærkommunen ble rettet 15.10.2012.

måned

2011M03

For høye beløp for oljeskatt ble rettet 14.06.2011.

2011M04

For høye beløp for oljeskatt ble rettet 14.06.2011.

2012M01

Frå 01.01.2012 er kommunane 1723 Mosvik og 1729 Inderøy slått saman til 1756 Inderøy.

2021M03

Tall for Svalbard er fjernet 20.4.2021 på grunn av mangler i grunnlagsdataene.