Skatterekneskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07022: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tal (mill. kr) (K) 2008M08 - 2023M10

June Solås, Statistisk sentralbyrå
+47 98874676
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
17.11.2023 08:00
Skatt:
mill. kr
Skatt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M08 , 2008M09 , 2008M10 ,

Valgt 1 av totalt 183

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 739

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skatteinngang i alt , Ordinær skatt til primærkommunen , Ordinær skatt til fylkeskommunen ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

måned

2021M03

Tall for Svalbard er fjernet 20.4.2021 på grunn av mangler i grunnlagsdataene. 16.12.2022 blei det gjort mindre korrigeringar i variablane «Ordinær skatt på utvinning av petroleum» og «Særskatt på utvinning av petroleum» for oktober månad 2022.