Skatterekneskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07022: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter skatteart. Akkumulerte tal (mill. kr) (K) 2008M08 - 2024M04

June Solås, Statistisk sentralbyrå
+47 98874676
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
15.05.2024 08:00
Skatt:
mill. kr
Skatt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M08 , 2008M09 , 2008M10 ,

Valgt 1 av totalt 189

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3101 Halden , 3103 Moss , 3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 854

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skatteinngang i alt , Ordinær skatt til primærkommunen , Ordinær skatt til fylkeskommunen ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

1508 Ålesund

Skatteregnskapet for Haram (kommunenummer 1580) viser innbetalinger for inntektsåret 2024 og framover. Innbetalingene for inntektsårene 2020-2023 fra Haram sine innbyggere er inkluderte i innbetalingene for Ålesund (kommunenummer 1508).

1580 Haram

Skatteregnskapet for Haram (kommunenummer 1580) viser innbetalinger for inntektsåret 2024 og framover. Innbetalingene for inntektsårene 2020-2023 fra Haram sine innbyggere er inkluderte i innbetalingene for Ålesund (kommunenummer 1508).

måned

2021M03

Tall for Svalbard er fjernet 20.4.2021 på grunn av mangler i grunnlagsdataene. 16.12.2022 blei det gjort mindre korrigeringar i variablane «Ordinær skatt på utvinning av petroleum» og «Særskatt på utvinning av petroleum» for oktober månad 2022.