Bruk av IKT i husholdningene

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06992: Internettabonnement, etter husholdningstype og husholdningsinntekt (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2014

Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
17.09.2014 10:00
Internett med bredbånd:
prosent
ADSL eller andre xDSL:
prosent
Kabel-TV:
prosent
Fiberkabel:
prosent
Radio eller satelitt:
prosent
Mobiltelefon med UMTS/HSDPA:
prosent
Internett med oppringt linje:
prosent
Oppringst modem:
prosent
ISDN-linje:
prosent
Mobiltelefon med GSM/GPRS:
prosent
Annen forbindelse:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Internett med bredbånd , ADSL eller andre xDSL , Kabel-TV ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kabel-TV

Omfatter også fiberkabel til og med 2008