06967: Gjennomsnittleg tal på timar i veka til heimesjukepleie og praktisk bistand ifølgje vedtak, direkte tid til brukar, etter bistandsbehov og husstand (K) 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk

bistandsbehov

Totalt 5 Valgte

Søk

husstand

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Brith Sundby, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4549
bsu@ssb.no

Eiliv Mørk, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 93
eim@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittleg tal på timar i veka:
timar i veka
Referansetid
Gjennomsnittleg tal på timar i veka:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken