Direkteinvesteringer

Til toppen

06955: Direkteinvesteringer, etter avkastning og næring (mill. kr) (avslutta serie) 2004 - 2010

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell , Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst og fiskeoppdrett ,

Valgt 0 av totalt 31

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken