Familier og husholdninger

Til toppen
06844: Personer 67 år og over i privathusholdninger, etter alder og antall personer i husholdningen (K) (B) 1960 - 2020
Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Bor alene:
personer
Bor med andre:
personer
Referansetid
Bor alene:
01.01.
Bor med andre:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og seinere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Tall for bydeler er lagt inn for årene fra og med 2005.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken