Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
06819: Lønnskostnader, etter næring (mill. kr) (F) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Erlend Dysvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4281
dys@ssb.no

Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4507
kns@ssb.no

Måleenhet
Lønnskostnader:
mill. kr
Referansetid
Lønnskostnader:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
næring
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 42 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken