06811: T. Eiendomsskatt - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

region

Totalt 531 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Måleenhet
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Generell skattesats:
Promille
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
?
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
Årstall
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
Kroner
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, antall år?:
Antall år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
Kroner
Eiendomsskatt, totalt:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1000 Kroner
Referansetid
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Generell skattesats:
1.1.
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
1.1.
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
1.1.
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, antall år?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
1.1.
Eiendomsskatt, totalt:
1.1.
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1.1.
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endring i antall kommuner, som ved kommunesammenslåing, vil kunne gi endringer i de aggregerte tallene for landet i alt, kommunegrupper mv, uavhengig av kommunenes vedtak om eiendomsskatt. For eksempel vil antall kommuner i alt med eiendomsskatt kunne gå ned som følge av kommunesammenslåing, selv om ingen kommuner har vedtatt å slutte å kreve inn eiendomsskatt. Ved publiseringen av estimat for aggregerte tall for landet, kommunegrupper mv, vil ikke nødvendigvis antall kommuner fordelt på de 7 ulike kategoriene av eiendomsskatt summere seg til totalt antall kommuner med eiendomsskatt.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken