Eiendomsskatt

Til toppen

06811: T. Eiendomsskatt - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0 , Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0 , Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 531

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring i antall kommuner, som ved kommunesammenslåing, vil kunne gi endringer i de aggregerte tallene for landet i alt, kommunegrupper mv, uavhengig av kommunenes vedtak om eiendomsskatt. For eksempel vil antall kommuner i alt med eiendomsskatt kunne gå ned som følge av kommunesammenslåing, selv om ingen kommuner har vedtatt å slutte å kreve inn eiendomsskatt. Ved publiseringen av estimat for aggregerte tall for landet, kommunegrupper mv, vil ikke nødvendigvis antall kommuner fordelt på de 7 ulike kategoriene av eiendomsskatt summere seg til totalt antall kommuner med eiendomsskatt. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.