Eiendomsskatt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06811: T. Eiendomsskatt - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
15.03.2018 08:00
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Generell skattesats:
Promille
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
?
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
Årstall
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
Kroner
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, antall år?:
Antall år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
Kroner
Eiendomsskatt, totalt:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1000 Kroner
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Generell skattesats:
1.1.
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
1.1.
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
1.1.
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, antall år?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
1.1.
Eiendomsskatt, totalt:
1.1.
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1.1.
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0 , Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0 , Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 531

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endring i antall kommuner, som ved kommunesammenslåing, vil kunne gi endringer i de aggregerte tallene for landet i alt, kommunegrupper mv, uavhengig av kommunenes vedtak om eiendomsskatt. For eksempel vil antall kommuner i alt med eiendomsskatt kunne gå ned som følge av kommunesammenslåing, selv om ingen kommuner har vedtatt å slutte å kreve inn eiendomsskatt. Ved publiseringen av estimat for aggregerte tall for landet, kommunegrupper mv, vil ikke nødvendigvis antall kommuner fordelt på de 7 ulike kategoriene av eiendomsskatt summere seg til totalt antall kommuner med eiendomsskatt. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.