Til toppen
06811: T. Eiendomsskatt - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2001 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Måleenhet
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Generell skattesats:
Promille
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
?
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
Årstall
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
Kroner
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Hvis ja, antall år?:
Antall år
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
Ja/nei
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
Kroner
Eiendomsskatt, totalt:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1000 Kroner
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1000 Kroner
Referansetid
Har innført eiendomsskatt, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eindomsskatt i hele kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på næringseiendommer, herunder verker og bruk, JA=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt både i områder utbygd på byvis og på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare i områder utbygd på byvis, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på næringseiendommer, herunder verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=0:
1.1.
Generell skattesats:
1.1.
Hvis kommunen benytter differensiert skattesats for bolig- og fritidseiendommer, hva er denne satsen? (Eiendomsskatteloven § 12a):
1.1.
Hvilket år trådte takstene fra siste alminnelige taksering i kraft?:
1.1.
Har kommunen innført bunnfradrag som gjelder kun for boliger og fritidseiendommer? Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, hva er størrelsen på bunnfradraget?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for nye boliger inntil 20 år fra den tiden bygningen sto ferdig? (Eiendomsskatteloven § 7 C) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Hvis ja, antall år?:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for historisk bygninger? (Eiendomsskatteloven § 7b) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Gir kommunen eiendomsskattefritak for fritidseiendommer? (Eiendomsskatteloven § 7e) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved verdisetting av boliger? (Eiendomsskatteloven § 8 C-1) Ja=1 Nei=0:
1.1.
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm:
1.1.
Eiendomsskatt, totalt:
1.1.
Eiendomsskatt, annen eiendom:
1.1.
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 531 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Endring i antall kommuner, som ved kommunesammenslåing, vil kunne gi endringer i de aggregerte tallene for landet i alt, kommunegrupper mv, uavhengig av kommunenes vedtak om eiendomsskatt. For eksempel vil antall kommuner i alt med eiendomsskatt kunne gå ned som følge av kommunesammenslåing, selv om ingen kommuner har vedtatt å slutte å kreve inn eiendomsskatt. Ved publiseringen av estimat for aggregerte tall for landet, kommunegrupper mv, vil ikke nødvendigvis antall kommuner fordelt på de 7 ulike kategoriene av eiendomsskatt summere seg til totalt antall kommuner med eiendomsskatt.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken