Property tax

To the Top

06811: T. Property tax - basic data (M) (closed series) 2001 - 2016

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Does the municipality charge porperty tax? Yes=1, No=0 , Property tax in the municipality as a whole. Yes=1 No=0 , Property tax in the municipality as a whole, excepting areas used for mills and factories. Yes=1 No=0 ,

Selected 1 of total 22

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 16

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.EAK The country , EAKUO The country except Oslo , 0101 Halden (-2019) ,

Selected 0 of total 531

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Endring i antall kommuner, som ved kommunesammenslåing, vil kunne gi endringer i de aggregerte tallene for landet i alt, kommunegrupper mv, uavhengig av kommunenes vedtak om eiendomsskatt. For eksempel vil antall kommuner i alt med eiendomsskatt kunne gå ned som følge av kommunesammenslåing, selv om ingen kommuner har vedtatt å slutte å kreve inn eiendomsskatt. Ved publiseringen av estimat for aggregerte tall for landet, kommunegrupper mv, vil ikke nødvendigvis antall kommuner fordelt på de 7 ulike kategoriene av eiendomsskatt summere seg til totalt antall kommuner med eiendomsskatt. See list over changes in regional classifications (in Norwegian).